ARTIFICIAL INTELLIGENCE OP BIETENROOIER

Famateq heeft in samenwerking met Vervaet uit Biervliet, Provincie Zeeland en HZ University of Applied Sciences onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van AI-technologie bij de bietenoogst. Er is een camera, voorzien van moderne AI-technologie, geplaats op een bietenrooier. Deze ontwikkeling is bedoeld om de machine efficiënter te maken en het werk van de bestuurder gedeeltelijk over te nemen. Het project “Vision Sensor System & Data Analysis in Real Life Agricultural Applications” was een mooi project voor Famateq en wij zijn daarom ook blij met deze succesvolle samenwerking.

Samenwerking Provincie Zeeland & Staatsbosbeheer!

In de Zeeuws Vlaamse Autriche- en Papeschor polder zijn recent twee water- en moeraspartijen aangelegd. In dit gebied leven veel eenden en ganzen, om deze vogels en hun nesten te beschermen heeft Famateq in samenwerking met ACO een pompinstallatie verzorgd, zodat het waterpeil op afstand uitgelezen / gemonitord kan worden.

Famateq heeft voor dit project een viertal schakelkasten geassembleerd en geïnstalleerd op locatie. Ook hebben wij de softwarebesturing van dit project verzorgd. Zo kan de gebruiker 24/7 inzage krijgen in actualiteiten en storingen.

We zijn blij met deze samenwerking met de betrokken partijen.

Gerealiseerd project Scelta McCain nieuwe fabriekslocatie Rilland

Met trots delen we dat Famateq in opdracht van Scelta Products de elektrotechnische installatie en procesbesturing van hun nieuwe fabriekslocatie in Rilland mocht verzorgen. Vanaf het allereerste ontwerp tot aan de succesvolle realisatie waren wij nauw betrokken en verantwoordelijk.

Wat dit project extra bijzonder maakt, is dat het volledig voldoet aan de eisen van de prestigieuze BREEAM-NL 2020 Outstanding-certificering. Dit betekent dat we niet alleen hebben gezorgd voor een efficiënte en veilige werkomgeving, maar ook oog hebben gehad voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.